Heartbeat Festival 1/1 2016

מעגל ציור משותף במסגרת heart beat festival משקיעה לזריחה - 1/1/2016 בתל אביב.
לעת זריחה הסתיים המסע המופלא שלקחו בו חלק עשרות רבות של אנשים. שמונה שעות של יצירה שלוותה במוזיקה מהפנטת בעוצמתה. הייתה זו אחת מהחויות היותר חזקות שחויתי. תודה לכם אנשים יקרים שהראתם לי את הקסם _\/_