מנדלות 2015 Mandala


מנדלה - עץ החסד The tree of grace Mandala

מנדלה - שלושת פניה The three faces

מנדלה - פרח החיים - Flower of life Mandala

מנדלה מקלעת השמש - Manipura whirlwind mandala

זנדלה - מנדלה ביד חופשית Zendala

מנדלה פרח החיים - Flower of life Mandala

מנדלה - אנרגיית השמש - Solar energy Mandala

מנדלה -דממה בוערת - קשר האינסוף הטיבטי -The endless tibetan knot mandala

מנדלה - תפילה prayer Mandala

מנדלה Mandala

מנדלה בעירה פנימית burning within Mandala

מנדלה על בסיס מקלעת השמש - Manipura Mandala

מנדלה - הפנטגרם - Pentagram Mandala

מנדלה - מהלב לקוראל - From my heart to Coral Mandala

מנדלה - רוח המדבר -Desert wind Mandala

מנדלה - הפניקס שעלה מן החול - The phoenix mandala

מנדלה הכוכב המשובע The 7 star Mandala

מנדלה - 12 spiral rose Mandala

מנדלה האש הקוסמית - Cosmic fie Mandala

מנדלה - שרי יטנטרה Sri yantra mandala

מנדלה Mandala

מנדלה לכבוד היום הולדת 8 של רומי שלי האהובה

מנדלה - פעימה Heartbeat mandala