מנדלות 2016 Mandala


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנדלת ספירלת החיים - Spiral of life mandala

בהשראת התרבות האיסלאמית - Islamic inspired

לאן נושבות רוחות נפשי - The winds of my soul

מנדלת הרוחות - The spirit mandala

מנדלת חוף מבטחים

מנדלה התבוננות The observation Mandala

שרי יאנטרה - Sri yantra

כוכב השחר - Morning Star mandala

מנדלת פרח השעון - the flowe clock

מנדלת תיקון חווה

ציור באור

צחוזות קסומים - visions of magic

מנדלה Mandala

טריקוואטרה - Triquetra

דורגה יאנטרה

Vesica piscis

מנדלה על קרש - A mandala on board

מנדלת הטריקוואטרה - Truquatra

מנדלה - Mandala

הנחש - The serpant

מנדלה קלטית Celtic Mandala

לוכד החלומות _ Dream catcher

מנדלה Mandala

לוכד החלומות _ Dream catcher

מנדלה Mandala

מנדלה Mandala

Swirling

טרנספורמציה - Transformation